Terug
Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 01-01-2008 ©The Sounding Burrows

Vrij vertaald naar Maria-Louise Doppelreiter, fokster van Cockerspaniels in Oostenrijk door M.A.M. Dekker, voorjaar 2002


Steeds vaker hoort men de mening verkondigd worden hoe winstgevend de hondefokkerij wel niet moet zijn.
Maar de simple berekening : 6 pups voor € 730,- dus verdient de fokker € 4380,- gaat echter niet op.
Kortgeleden heb ik eens berekend wat de fokker werkelijk overhoudt van de verkoopsprijs van een pup. Je zult het zien: handel is de hondefokkerij niet!

Aanschafkosten van een fokteef.
Deze varieren al naar gelang de leeftijd van de teef bij aanschaf en de reeds behaalde tentoonstellings-, werk- en fokresultaten. Ook aan een zelfgefokte teef hangt een prijskaartje, aan de ene kant vervallen de inkomsten van de verkoop, aan de andere kant maak je kosten voor de opfok.
Ook moet je in acht nemen dat bij de koop van een pup vele factoren meespelen en de teef bij het opgroeien, in gezondheid, in uiterlijk, in gedrag of bij het werpen tegen kan vallen.

De voeding van de teef.
De teef krijgt niet alleen te eten tijdens haar dracht, maar haar hele leven lang. Verder komen er nog voederkosten bij de opfok (speciaal hoogwaardig voedsel, extra vitamines etc.) en op haar oude dag (mogelijk dieetvoer etc.) Aangezien de levensverwachting per ras zeer varieert en ook binnen het ras sterk kan wisselen, is deze kostenpost zeer moeilijk te berekenen.

Inentingen /verzorging door de dierenarts.

Ook deze kosten varieren, aangezien niet van te voren te zeggen valt hoe vaak een bezoek aan de dierenarts noodzakelijk zal zijn. Standaard zijn er de jaarlijkse entingen en de halfjaarlijkse ontwormingskuren en ook hier telt de levensverwachting mee. (noot van de vertaler: ik gebruik iedere maand ook een product als Frontline of Stronghold tegen vlooien, teken e.d.)

Bijkomende dierenartskosten.

Bij problemen (bijvoorbeeld een keizersnede € 580,-).
Sommige teven brengen probleemloos meerdere worpen ter wereld, zonder een dierenarts nodig te hebben, anderen hebben al bij de eerste worp problemen en kunnen vervolgens niet meer voor de fok benut worden.
Bij vele rassen zijn gezondheidsonderzoeken als voorzorgsmaatregel verplicht (heupen, ellebogen, ogen, gehoor etc.) waarvan sommige eenmalig plaats dienen te vinden, anderen jaarlijks herhaald dienen te worden.

Tentoonstellingen.

Men moet zich houden aan de fokvoorwaarden van de betreffende vereniging (het aantal shows dat minimaal met een bepaald resultaat behaald moet zijn) en vaak worden er jaarlijkse keuringen voorgeschreven. Met bijzonder mooie honden bezoeken fokkers vaak tentoonstellingen in binnen- en buitenland, waardoor hoge inschrijvings- en reiskosten ontstaan.

Werkproeven.

Bij sommige rassen worden werkproeven voorgeschreven die grote kosten met zich mee brengen aan inschrijvings- en reiskosten en een ruime aanslag op je tijd plegen, niet alleen door de reistijd naar de plaats van de testen en de inschrijvingskosten aldaar, maar vooral ook door de training die eraan voorafgaat.Talrijke ritjes naar het oefenterrein, inschrijfkosten voor de te volgen cursus, helpers, uitrusting, in het geval van jacht apporteerwild en nog veel meer.

Daarna: de verkoop van de pups.

Vaak is het niet mogelijk voor alle pups rond de 8 weken een koper te vinden. Het is te hopen dat je weet te voorkomen dat je een pup of meerdere pups langer moet behouden. Het kan voorkomen dat de laatste hond pas met een jaar of nog ouder (soms voor de prijs van een pup of als geschenk) het huis van de fokker verlaat. In dat geval zit je niet alleen met voedingskosten, maar ook inentingen, ontwormingen, extra overschrijvingskosten voor de stamboom, porto, inschrijvingen voor tentoonstellingen etc. etc. komen voor jouw rekening.

De puppyvernielzucht.

Iedereen die wel eens een nestje in huis gehad heeft, kan erover meepraten: kleden, meubels, behang, handdoeken, (noot van de vertaler: de netjes opgemaakte tuin, je auto, plantjes in potten) alles valt ten prooi aan de vernielingsdrang van de kleine pups, net als schoenen en kleding. Met name wanneer de pups opgroeien in huis zijn deze kosten aanzienlijk. (noot van de vertaler: de hiervoor speciaal aangeschafte benches - ook een forse kostenpost - helpen aanzienlijk, maar van tijd tot tijd moet je de pups toch vrij laten lopen en 2 minuten onachtzaamheid …). Tapijten en kleden moeten vervangen worden en de kamer van de pups moet opnieuw ingericht worden.
Hierbij wordt nog niet meegerekend de werktijd van de fokker: wanneer men bedenkt dat de fokker voor de tocht naar de dekreu en de dekking vele uren opoffert, dan hopelijk de eerste vier weken na de geboorte nog wat rust heeft (maar er kunnen problemen rijzen, zoals flesvoeding moeten geven iedere twee uur.
Noot van de vertaler: Bij een nest van meer dan 4 pups wil dat met het omspoelen van de flessen ed. mee zeggen dat er überhaupt geen tijd meer overblijft voor iets anders), kost de opfok in de volgende vier weken enorm veel tijd. De puppykist en het uitloopje moet meerdere malen per dag gereinigd worden, krantepapier moet vervangen worden, de pups moeten dagelijks gewogen worden, moeten bezig gehouden worden, tot spel gestimuleerd worden, leren lopen aan een halsbandje, kennismaken met vreemde situaties, mee autorijden etc. etc.
Voorts moet er tijd gestoken worden in de schriftelijke kant van de zaak: contracten opstellen, een handleiding voor de nieuwbakken eigenaar in elkaar zetten, wellicht een website opzetten, advertentiemateriaal voorbereiden (waarbij ook kosten komen). Verder de telefoongesprekken of ontmoetingen met geïnteresseerden etc. etc.

In het volgende rekenvoorbeeld ga ik uit van een teef van gemiddelde grote met een levensverwachting van 12 jaar, die met 5 worpen tesamen 30 pups voortbrengt. (noot van de vertaler: ik ga uit van een drietal nestjes, met in een enkel uitzonderingsgeval 4, bv. wanneer een nestje bijzonder klein was en dus weinig van de teef gevraagd heeft).
De prijzen zijn naar de huidige standaard berekend, waarbij men moet aannemen dat in de toekomst zowel de kosten als ook de prijs van de pups omhoog zullen gaan.
 
Kosten voor de fokteef:


aanschaf

voeding (€ 1,50 per dag)

jaarlijkse inentingen

ontwormingskuren

2 tentoonstellingsinschrijvingen
(minimumvraag van de club)

2x reiskosten ivm tentoonstellingen

HD onderzoek

jaarlijkse onderzoeken

aanmeldingskosten gedragsproef

reiskosten ivm training en testen

training van de teef

aanvraag kennelnaamgezamelijke kosten voor de teef

€ 730,-

€ 6575,-

€ 1570,-

€ 175,-

€ 90,-


€ 365,-

€ 150,-

€ 200,-

€ 110,-

€ 365,-

€ 365,-

€ 75,-€ 10770,-


 
Kosten voor de inrichting van het puppyvertrek:


werpkist

uitloopje

bedding voor de kist (vetbed)gezamelijke kosten voor de inrichting

€ 440,-

€ 440,-

€ 220,-€ 1100,-

Deze kosten zijn aan de lage kant gehouden. De meeste fokkers besteden beduidend meer aan hun opzet, zoals buitenrennen en kennels, die een veelvoud van deze bedragen bedragen (noot van de vertaler: je schaft je een groter huis of in ieder geval een huis met een grotere tuin ervoor aan. Reken dat maar eens mee.)
 
Schatting van de kosten voor een nestje.


dierenarts controle voorafgaande aan de dekking

dekgeld (verschilt per ras en per reu)

reis naar de dekreu (2x 500km € 0,22 per km)

extra voeding voor de teef (€ 0,73 per dag)

"Aktiv-Impfung" gedurende de dracht

extra ontworming van de teef gedurende de dracht

extra vitamines

reinigingsspray

stamboomkosten

"Inserate"

porto voor de breiven e.d. aan geïnteresseerden

wasmiddel, stroom en gebruik van de wasmachine

foto's

reinigings- en desinfecteermiddelen

reiskosten (naar de dierenarts etc.)

telefoongesprekken met geïnteresseerden

nieuwe bodembedekking,gebruik van de inrichting

porto (voor de dekmelding)

diversengezamelijke nestkosten

€ 75,-

€ 510,-

€ 50,-

€ 45,-

€ 50,-

€ 10,-

€ 10,-

€ 35,-

€ 10,-

€ 220,-

€ 35,-

€ 35,-

€ 35,-

€ 10,-

€ 90,-

€ 35,-

€ 110,-

€ 10,-

€ 5,-€ 1565,-


 
Kosten voor iedere individuele pup.


inschrijving stamboom

inschrijving bij de club

inenting (varieert per dierenarts

ontwormingskuren

voeding voor 30 dagen à € 1,80*

speelgoedjes

mee te geven artikelen (zoals voedsel, knuffelbeest)

diversenkosten per pup

€ 25,-

€ 15,-

€ 75,-

€ 15,-

€ 55,-

€ 5,-

€ 10,-

€ 5,-€ 205,-


 
Aanname: deze teef krijgt in haar leven 5 nestjes met ieder 6 pups.


aanschaf teef

inrichting puppykamer

vaste lasten voor 5 nesten

kosten per pup - 30 x € 205,-totale kosten voor 30 pups

€ 10770,-

€ 1100,-

€ 7825,-

€ 6150,-€ 25845,-


Dat leidt tot € 862,- per pup. De gemiddelde puppyprijs ligt op de € 730,-. Men kan hieruit dus afleiden dat fokken werkelijk een kosten- en arbeidsintensieve hobby is en geen handel. Bij rassen waar een hogere puppyprijs gebruikelijk is, gaat het vaak om honden waarbij er beduidend hogere opfokkosten komen kijken of waarbij het gaat om rassen die nesten van slechts 2 of 3 pups voortbrengen.
Hierbij is de arbeidstijd nog niet meeberekend. Gaat men uit van 2 uur per dag gedurende de eerste vier weken en slechts 4 uur per dag voor de volgende vier weken, komt men al op een bedrag van € 1226,- (met als aanname een uurloon van € 7,30).
Ik hoop dat deze uiteenzetting niemand afschrikt die van plan is als verantwoordelijke fokker bij te dragen aan de gezondheid, karakter en uiterlijk van zijn geliefde ras. Fokken is geen handel, maar een bijzonder mooie hobby. Er is niets mooiers dan een nestje gade te slaan bij het opgroeien. Het afscheid van deze met liefde en zorg grootgebrachte pups is zwaar, maar des te welkomer zijn dan de brieven en telefoongesprekken met de eigenaren van de kleine donder. De lieve vrienden die men opdoet door deze hobby zijn eenvoudigweg onbetaalbaar!
 
Noot van de vertaler (voorjaar 2002): sommige kosten komen mij wat hoog voor, andere daarentegen laag. Al met al denk ik rond dezelfde schatting uit te komen en waarschijnlijk hoger, wanneer men in acht neemt dat de meeste teven ook nog eens geen 5 nesten zullen voortbrengen. (Edit 01-2008: en in mijn geval zeker geen 6 pups per nest - tot nu toe heb ik nooit meer dan drie pups gehad) Ook is de verplichte hondebelasting nog niet meeberekend.

Edit 01-2008: Om nog maar niet te spreken van het feit dat ikzelf bijvoorbeeld een reu heb aangehouden, omdat mijn ene teef een duidelijke voorkeur heeft voor een bepaalde partner (namelijk een zwarte partner!). Inderdaad verliep zowel de dekking door die reu als de geboorte en opfok van de pups beduidend makkelijker. Want niet iedere teef is al met 11 dagen dekbereid, maar als je ver moet reizen voor een geschikte dekreu kom je al gauw uit op een gedwongen dekking. Zie namelijk maar eens aan een reu te komen die én van een andere bloedlijn is (ik probeer lijnteelt zoveel mogelijk te voorkomen, aangezien mijn ervaring is dat outcross minder risico's met zich meebrengt - zowel wat betreft de kans op de noodzaak van een keizersnede als aangeboren afwijkingen), én juist sterk is op de punten waar de teef zwak is (immers je probeert te compenseren, om zo pups te creëren die beter zijn dan hun ouders) én ook nog eens goed uit de bus is gekomen op shows én waarvan je het idee hebt dat hij een leuk karakter heeft. En dat bij een ras waarvan er slechts zo'n 200 exemplaren in heel Nederland rondlopen. In mei 2007 ben ik daarom zelfs naar Duitsland gereden voor een geschikte reu, maar waarschijnlijk toch de verkeerde dag uitgekozen of de reu had het te heet (het was die dag bijzonder warm) en de dekking is niet gelukt. Al je kosten (alleen al reiskosten en dagopvang voor mijn andere honden) en moeite voor niets.
Omdat ik geen voorstander ben van een gedwongen dekking kijk ik inmiddels toch weer uit naar een reutje om aan te schaffen. Van mijn huidige reu heb ik tot nu toe één nestje gehad. Hij is inmiddels 5 jaar. Wel verwacht ik nog een of twee nestjes met hem te fokken in de toekomst, maar relatief komt het houden van een reu erbij dus erg duur: immers ook hij moet eten, ingeënt worden, aandacht en tijd krijgen etc. En omdat ik juist zijn dochters erg belangrijk vind voor mijn fokplan heb ik een andere reu nodig: daar kan ik hem namelijk natuurlijk niet voor gebruiken!
Hier moet ik wel bij zeggen dat ik dat natuurlijk helemaal niet erg vind! Ik vind het een zalige hond en ik zou niet zonder hem willen. Maar in het kader van het betoog van lucratief honden fokken, wilde ik dit toch ook nog even aankaarten.
divider